Umocnienie i osłabienie waluty – co znaczy? Kto ustala wartość walut?

Umiejętność przewidywania wartości walut to kluczowa umiejętność w inwestowaniu w nie. Tanio kupić, drogo sprzedać – to marzenie każdego inwestora. Jak przewidywać kursy walut? Kiedy waluta się umacnia, a kiedy osłabia? Kto i jak ustala kursy walut? 

Na czym polega umacnianie się i osłabianie się waluty? 

Rynek walut jest bardzo dynamiczny. Wartości poszczególnych walut zmieniają się z dnia na dzień – czasem nieznacznie, innym razem notują spore skoki. Na te procesy ma wpływ przede wszystkim sytuacja rynkowa.
O umacnianiu się waluty mowa, kiedy wartość pieniądza rośnie. Jeśli na przykład cena euro spadnie z 4,25 PLN do 4,20 PLN złotówka się umacnia – ma większą siłę nabywczą i pozwala na większe inwestycje.
Jeśli natomiast dzieje się sytuacja odwrotna i kurs euro rośnie z 4,25 PLN do 4,30 PLN wartość złotówki ulega obniżeniu. Mowa o tak zwanej deprecjacji – złoty traci na wartości i ma mniejszą wartość nabywczą. Tymczasem wartość euro rośnie i europejska waluta staje się mocniejsza.

Kto decyduje o kursie walut? 

Dlaczego waluty stale tracą na wartości albo ją zyskują? Kto o tym decyduje? Wszystko zależy od rodzaju kursu – stałego lub płynnego.
Kurs stały ustalany jest przez instytucje państwowe. To instytucja odpowiedzialna w danym kraju za politykę pieniężną (ministerstwo finansów, bank centralny) decyduje, jaką wartość ma mieć na rynku walutowym rodzima waluta.
Kurs płynny, jak nazwa wskazuje, reguluje się sam. Nie można wskazać jednego czynnika o decydującym wpływie. Na dynamikę rynku mają wpływ między innymi:
– stan gospodarki kraju,
– sytuacja polityczna: napięcia i sojusze,
– podaż walut obcych na krajowym rynku,
– inflacja,
– polityka walutowa.

Wymiana walut online – jak zarabiać na wahaniach rynku walut

Jak wykorzystać dynamikę rynku walutowego na swoją korzyść? Inwestorzy czujnie śledzą zmiany wartości walut, notują się aprecjację i deprecjację, korzystając z nich w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Jak? Zasada jest prosta: trzeba kupić walutę, kiedy ta ma niską wartość, a następnie sprzedać ją w momencie, gdy jej siła nabywcza gwałtownie się zwiększy.

To jednak nie wszystko. Aby inwestycja przyniosła zyski, trzeba reagować szybko, co umożliwia wymiana walut online, oraz wybierać odpowiedniego pośrednika. Banki nakładają na klientów dużą, bo osiągającą nawet ponad 7% opłatę za obrót walutami. Lepszym miejscem na obroty walutowe będzie internetowy kantor taki jak dobrykantor.pl. Zlecając mu przelewy zagraniczne, inwestor oszczędzi na opłatach za obrót, a tym samym zanotuje znacznie wyższe zyski.